Isolergrund Webbplats

Ny webbplats och grafisk profil till Isolergrund

Isolergrund står på egna ben och lanseras med en grafisk profil och marknadsstrategi producerat av Furillo

Vår kund Byggsystem Direkt lanserar ett helt nytt koncept för husgrunder, Isolergrund. Furillo har varit med som bollplank för marknadsföringen från idé till lansering. Basen i marknadsföringen består av en webbplats producerad på Umbraco CMS. Som stöd har säljmaterial i form av foldrar, flyers, roll-ups tagits fram med design och innehåll. Furillo har även hållit i produktionen av alla trycksaker. I den processen gjordes fotografering och 3D bilder togs fram för att illustrera konceptet.

Isolergrund har flera husleverantörer som samarbetspartners och till dem har riktat marknadsmaterial tagit fram som säljstöd.

Besök isolergrund.se