Entrea Presentationsfolder

Grafisk profil till IT företaget och webbtjänst

Nystartade IT företaget CFT Systems fick en grafisk profil samtidigt som deras produkt Entrea, en webbtjänst för byggföretag.

Helt nystartade med blankt papper fick Furillo i uppdrag att sätta form, ton, profil och namn på företaget och produkten. Efter många namnförslag och turer med ledningsgruppen blev företagsnamnet något så enkelt som initialerna från de största ägarbolagen. Säg hej till IT företaget CFT Systems.

Vi fortsatte sen resan med att sätta grafisk profil och namn på deras produkt. Produkten riktar sig mot entreprenörer i byggbranschen. Det är ett webbaserat verksamhetssystem för anbud, offerter, projektledning, produktion, tidsrapportering och fakturering. Efter flera workshops och konceptförslag blev namnet på produkten Entrea. Produkten delas sedan upp i delprodukter, Entrea Entreprenad för projektledning och ekonomi. Entrea Produktion som är en app för tidsredovisning och produktion. Entrea Tid som är en ren tidsredovisningstjänst i mobilen. 

Vi önskar det nystartade företaget lycka till!

Entrea Grafisk profil