Formgivning och produktion av branschtidning

Nu har vi satt ny form på branschtidningen Tak & tätskikt

Furillo har helhetsåtagandet och står för hela produktionen.

I fem år har vi producerat branchtidningen för företag och intressenter inom tak- och tätskikt. Tidningen går ut till alla intressenter i branschen och är en viktig del i TIBs PR-arbete.