Design, produktion och fotografering kundtidning

Nu har vi producerat SEVABS kundtidning i 5 år!

SEVAB Strängnäs Energi kommunicerar via elräkningen.

SEVABs kunder har nu fått kundtidningen Hos Oss med Posten i fem år. Furillo har producerat tidningen sedan starten och fotograf Per Sandberg har levererat bildmaterial på nöjda kunder.