Webbplats Episerver

Digital mötesplats för kultur, design och media på Dalarnas högskola

Video, bild och ljudupplevelser är den centrala delen i utbildningen. På webbplatsen får de ta plats och blomma ut i full kraft med hjälp av den senaste tekniken.

WEBBPLATS PÅ EPISERVER CMS

Furillo har som teknisk implementations-partner till reklambyrån Confetti utvecklat en ny webbplats till programmet Audiovisuella Medier på Högskolan Dalarna. Vårt uppdrag bestod i att med kreativt tekniskt kunnande och EPiServer sätta lösningen på plats utifrån webbdesign och koncept framtaget av Confetti. Webbplatsen implementerades, tillsammans med IT-avdelningen på Högskolan Dalarna, som en "minisite" under den existerande webbplatsen www.du.se.

Målet med webbplatsen var att visa upp de projekt som elever och lärare producerar under utbildningarna och att informationen skulle hanteras av användarna själva, utan kunskaper kring EPiServer. Samtidigt var målet att bli en samlingsplats för intresserade av audiovisuella medier från hela Dalarna genom att samla föredrag och nyheter på en och samma webbplats.

DIGITALA SAMARBETSYTOR OCH EXTRANÄT

Digitala samarbetsytor för projektdeltagare skapades via skräddarsydda gränssnitt. Elever och lärare kan även samverka via extranätdelar efter inloggning på webbplatsen. Här följer några exempel:

  • Extranät funktioner för elever och lärare.
  • Syndikation av RSS listor för presentation av nyhetslänkar.
  • Digitala samarbetsytor kring projekt för elever och lärare.
  • Kalender, inlänkade föreläsningar, forum och videoklipp.
  • Inloggning och behörigheter integrerat med Högskolan Dalarnas AD.