TIB - den gemensamma kuggen för takentreprenörer, fastighetsägare och leverantörer.


Branschorganisationer får dagligen hantera utmaningar från fler håll och kanter. Vi underlättar det arbetet för TIB genom en stabil och pålitlig grafisk profil och webbplats.

Webbplats på Umbraco CMS

På TIBs webbplats kan fastighetsägare se vilka takentreprenörer som uppfyller den starkt eftertraktade TIB-auktorisationen och få hjälp vid upphandling av takarbete. Takentreprenören kan ta del av juridisk information, utbildningsmöjligheter, regelverk och dokumentation som rör den dagliga verksamheten. 

Webbplats Umbraco branschförening
Webbplats Umbraco branschförening

Branschtidning

Varje år publicerar TIB en branschtidning som riktar sig till takentreprenörer, fasighetsägare och materialleverantörer. I tidningen adresserar TIB bland annat nya juridiska frågor, problematik som uppstått i takbranschen och hur takbranschen kan bli bättre genom utveckling.

Formgivning och produktion av branschtidning

Utbildningmaterial

Vi har hjälpt TIB att ta fram utbildningsmaterial som strävar att göra takentreprenörens anställda till kompletta montörer med starkt kunnande inom bland annat montering, säkerhet på taket och brandrisk. En utbildningsbok till gymnasial nivå togs fram i samarbete med BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Hermods och TIB för att säkerställa utbildningen av nya takmontörer.

Formgivning och produktion av utbildningsmaterial
Formgivning och produktion utbildningsmaterial
Formgivning och produktion utbildningsmaterial

Marknadsmaterial

Vi har även överfört den grafiska profilen till TIBs marknadsmaterial som används vid årliga mässor, stämmor och presentationstillfällen.

Formgivning diplom och certifikat
Formgivning trycksaker
Formgivning och produktion roll ups

Regelverk & föreskrifter

Takbranschen styrs hårt av regelverk och föreskrifter som skall försäkra att takarbeten utförs korrekt för att undvika konstruktionsfel och dyra påföljder. Vi har varit med och producerat flertalet av dessa och hjälpt till med såväl innehåll som formgivning.

Formgivning och trycksak folder

Fotografering

Furillo har hjälpt TIB med fotografering för miljöbilder, utbildningsbilder, samt reportagefotograferingar till den egna branschtidningen Tak & Tätskikt.

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige och är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare.