Vidareutveckling utifrån Fidelix Sverige AB:s befintliga profil

Fidelix kontaktade oss med önskemål om att jobba vidare utifrån deras grafiska profil, framtagen av den finska avdelningen.

Vi hjälpe Fidelix med att b.la. ta fram förslag på förbättrad webbdesign, annonser och mässmaterial.