Svenska Läkaresällskapet Webbplats Episerver CMS

Uppdatering av webbplatsen på Episerver CMS

Svenska Läkaresällskapet har i dagarna fått en uppdatering av sin webbplats tekniskt och en helt ny webbdesign och innehållsstruktur.

Webbprojektet började med att Svenska Läkaresällskapet ville se över sin informationsstruktur på webbplatsen. Efter en del konceptskisser och undersökande för att ta reda på vad organisationen önskade presentera på webbplatsen hittades en struktur. Därefter togs en ny responsiv webbdesign fram där bl a varje avdelning fick sin egen färg utifrån hur innehållet strukturerats i den egna medlemstidningen för att skapa igenkänning mellan det tryckta mediet och det digitala.

När det var dags att sätta den nya webbdesignen på webbplatsen passade vi på att uppdatera hela den tekniska plattformen till senaste version av Episerver CMS och gränssnittsramverket till Bootstrap 4. Efter det kunde vi enkelt göra de tekniska förändringarna för presentation av innehållet och införa nya smarta funktioner. Det blev även en webbmanual som stöd till webbredaktörerna för att ytterligare förenkla deras arbete med sajten. 

Besök sls.se