Tillgänglighet enligt webbdirektivet och SEO optimering av webbplatsen

Med nya lagkrav och fler besökare via mobil ökar kraven på tillgänglighet och optimering av webbplatsen.

Vad omfattas av Webbdirektivet?

Den 23 september börjar nya lagen Webbdirektivet gälla som omfattar tillgänglighet för webbplatser inom offentlig sektor. Lagen minimikrav är att webbplatsen ska godkännas mot riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA. Enkelt översatt betyder det att webbplatsen gränssnitt ska fungera för besökare med funktionsnedsättning. Förutom sidorna på den publika webbplatsen omfattas även dokument på webbplatsen och andra applikationer som extranät, intranät och appar . 

Vilka omfattas av Webbdirektivet?

Offentlig verksamhet som myndigheter, landsting och kommuner ska uppfylla kraven om tillgänglighet enligt Webbdirektivet. Dessutom kan vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering omfattas av lagen.

Alla vinner på att följa Webbdirektivet

Även privata aktörer vinner på att följa webbdirektivet eller åtminstone riktlinjerna i WCAG 2.1 AA. Med en mer tillgänglig webbplats ger man alla besökare en bättre upplevelse. Webbplatser som följer WCAG 2.1 AA har goda möjligheter att rankas högre i sökmotorer som Google, Bing mfl. 

Optimering av webbplatsen

Tillsammans med WCAG 2.1 AA justeringar på webbplatsen gör vi oftast ett helhetsgrepp med optimering av webbplatsen som innefattar prestanda, teknikoptimering och SEO.

Prestanda och teknisk optimering av webbplatsen

Hastigheten din webbplats laddas för en besökare på dator eller mobil är avgörande för hur ditt företag eller varumärke uppfattas. En trög webbplats skapar irritation i det snabba samhälle vi lever i idag. Hastigheten har även stor betydelse för hur sökmotorer rankar din webbplats. Snabba optimerade webbplatser rankas högre än långsamma med dålig prestanda. Att se över teknik och innehåll i webbplatsen för att leverera en så snabb webbplats som möjlighet blir därför viktigt när det gäller att synas i sökresultat och locka besökare.

SEO - sökmotoroptimering för bättre ranking

SEO består av många delar. De tekniska och det kreativa innehållsarbetet. Vid en teknisk SEO optimering ser vi till att kodens struktur och element är rätt och anpassade för att ge bästa möjliga sökmotoroptimering. SEO är avgörande för att sökmotorer ska kunna indexera och ranka din webbplats så bra som möjligt. Finns inte rätt element i koden och redigeringsmöjligheter i publiceringsverktyget kan webbredaktören inte nå god sökmotoroptimering med sitt innehållsarbete. Vid en SEO optimering ser vi till att allt finns på plats efter de regler och kriterier sökmotorerna har idag.

För mer om vad vi kan göra för er med WCAG 2.1 AA, prestanda och SEO optimering kontakta oss på kontoret@furillo.se