Systemutveckling webbmodul avtal Episerver

Kunder tecknar elavtal direkt på webben - beräkningsmatrisen sköts via EPiServer

Elavtal ska vara enkelt att teckna. Att kunna se jämförspriser är lagstadgat. Kraven löstes enkelt med den nya dynamiska modulen för att teckna elavtal online direkt på webbplatsen.

SKRÄDDARSYDD MODUL TILL EPISERVER CMS

Tillsammans med SEVAB tog Furillo fram strategi och funktioner för en helt ny modul till EPiServer CMS för att teckna elavtal online. Lösningen ersatte tidigare mer statiska sidor och formulär för priser och kundförfrågningar. Nu hanteras allt på ett ställe och alla priser och perioder löper på och blir korrekta med automatik.

Modulen anpassades till SEVABs webbdesign. Gränssnittet gjordes delvis i jQuery med asyncron uppdatering för att upplevelesens för besökaren kulle bli så mjuk som möjligt utan att sidan laddades om för varja val.

NÅGRA FUNKTIONER SOM VAR VIKTIGA ATT LÖSA

  • Wizard liknande steg-för-steg formulär med asynkron uppdatering.
  • Modulär uppbyggnad i administrationen för att enkelt skapa nya varianter av avtal.
  • Automatisk övergång mellan perioder och startdatum.
  • Matematisk matris för uträkning av jämförpriser.