Webbplats whitelabel miljöföretag

Sveriges databas för miljöteknikföretag, projekt och besökshantering

EnviroBase är databasen och EnviroSweden är en gemensam portal för partners som delar intresset att visa Svensk miljöteknik i världen. Utvecklat av Furillo.

DATABAS, BESÖKSHANTERING OCH MATCHNING

EnviroSweden portalen samlar in information från Envirobase, vilket är en databas som innehåller information om miljöteknikföretag och deras produkter, experter och referensobjekt. All information i Envirobase ägs av företagen själva. De äger rätt att bestämma hur företaget, deras produkter och deras experter presenteras.

Furillo har varit med från ruta ett. Idag, fem år senare är EnviroBase ett stort och komplext system bakom det användarvänliga gränssnittet. Systemet är byggt i .Net och byggt med den grundläggande principen att användarens erfarenheter, krav och målsättningar hela tiden gör att systemet kan anpassas och förändras.

TEMABASERADE WEBBAR INTEGRERADE MED DATABASEN

Det används idag av organisationer, partner och miljöteknikföretag i hela landet, där de skapar och hanterar bokningar, matchar miljöteknikföretag med projekt och hanterar miljörelaterar information.

  • Temabserade webbplatser med integrerad besöksbokning för partners
  • Bokningssystem för att skapa och hantera miljörelaterade studiebesök
  • Snabb överblick av produkter direkt från startsidan