Webbplats Episerver industriföretag

Responsive webbplats på Episerver CMS

Colly Flowtech växlar upp till Episerver CMS och en responsive webplats. Samtidigt samlar de sin och dotterbolagens webbplatser under ett och samma tak.

NY RESPONSIVE WEBBPLATS PÅ EPISERVER CMS

Colly flowtech går från ett litet webbyrå-utvecklat CMS till ett av världens absolut kraftfullaste och modernaste i Episerver CMS. Episerver klarar att leverera och hantera den mängd av produkter som Colly Flowtech och dotterbolag tillsammans har i sitt sortiment.

Webbplatsen bygger i grunden på Bootstraps responsiva ramverk. Det har sen utökats med Furillos ramverk för block så de har full flexibilitet att använda funktioner var de vill på webbplatsens sidor.

FUNKTIONALITET UTVECKLAD PÅ EPISERVER CMS

  • Bootstrap Responsive grid
  • Filtrerad lista för produkter och referenser.
  • Kontaktsida med Google Maps integration och filtrering på tjänster och produktområden.
  • Blockslider för att enkelt visa många produkter på en begränsad yta.
  • Teaserlista för snygg presentation av undersidor.

Besök www.collyflowtech.se