Webbdesign Scania

Produktion av webbinnehåll och grafik till Scania

Furillo fick i uppdrag att producera grafik och webbinnehåll till Toolkit 2.0 för att nå ut till målgrupperna webbredaktörer, kommunikatörer, byråer och medarbetare. Målet var att öka användandet och förståelsen för kommunikationsverktyget.

För att hantera Scanias varumärke online förser Scania sina distributörer, återförsäljare och produktionstillverkare med kommunikationsverktyget Toolkit 2.0.

Kommunikationsverktygets huvudfunktion är att bistå med centrala resurser så som serverkapacitet, onlineverktyg, utbildning och även webbinnehåll för att skapa och underhålla egna webbplatser. Detta medför även ett understöd till att bibehålla företagets huvudprinciper och riktlinjer.