Formgivning och designmallar produktbroschyr

Produktgenerator på webben ersätter tryckta kataloger

Leine & Linde lämnar tyckta kataloger på många språk bakom sig. Idag används ett enklare och mer riktat säljmaterial som ett komplement till webben, och den av Furillo utvecklade produktkonfiguratorn.

PRODUKTION AV FOLDRAR OCH SÄLJMATERIAL

Furillo fick i uppdrag att ta fram en ny plattform för industriföretaget Leine & Lindes grafiska material. Materialet består av brochyrer och övergripande produktfoldrar som kompletterar webben och tydliggör företagets högteknologiska identitet.

  • Förslagsprocess
  • Ny grafisk identitet
  • Tekniska illustrationer