Nytt grafisk utseende till Envirobase - en plattform utvecklad av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Envirobase är en plattform som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Plattformen gör det möjligt för organisationer som jobbar med miljöteknikföretag eller affärsfrämjande att både dela och hämta information. IVL ville underlätta samarbetet och göra det lätt att främja teknik och lösningar för en hållbar framtid.

Furillo hjälpte till att ta fram det nya grafiska utseendet baserat på Smart City Swedens grafiska manér. Färger, typsnitt och även logotypen anpassades för att gå i linje med en starkt och etablerat svensk miljöorganisation. 

https://smartcitysweden.com/