Nya kursblad till SocLex

Vi har hjälp SocLex att ta fram nya kursblad som följer företagets profil och webb till punkt och pricka för ett professionellt intryck.⁠

På så sätt når dem enkel sin målgrupper med relevant information om aktuella kurser & utbildningar.