API integration kursticker på webbplats för aktiefond

Nordic Growth Market NGM kursticker integrerad på estea.se

Nu kan ni följa börskursen för Estea direkt på deras webbplats samt nå deras börsrum på ett klick.

Furillo har integrerat med Market Data API från Nordic Growth Market (NGM) för att hämta och visa börskurser live på Esteas webbplats i en "kursticker". Data från API omvandlas och presenteras med rätt designmall för besökaren.

Kurstickern kan enkelt visas på valfria sidor i hela webbplatsen tillsammans med länk till börsrummet på Nordic Growth Market (NGM).