Presentationsfolder Coop Kilenkrysset

Design av projekteringsbroschyr till Kilenkrysset

Furillo var som designbyrå med och tog fram konceptet för presentationen och producerade broschyren.

När Kilenkrysset skulle presentera sin idé för hur Coops nya logistikcentral skulle planeras gjordes det med en projekteringsbroschyr på 56 sidor. Furillo var med i konceptarbetet kring presentationen och gjorde sen produktionen av trycksaken med design, innehållsarbete, illustrationer och bilder.