Design ikoner

Design av ikonpaket till Leaseplans kundsystem

Profilstyrt manér och tydliga ikoner bygger upp kundens förståelse för LeasePlans administrationsgränssnitt.

Furillo fick i uppdrag att ta fram ett manér och design för ca 100 ikoner som används i LeasePlans rapporteringsverktyg - LeasePlans Online. Ikonernas huvudsyfte var att förenkla för användaren samt att tydliggöra de olika funktion som verktyget erbjuder.

Ikonerna togs fram i vektorgrafik för att möjliggöra användade till tryckvälden och för att LeasePlan enkelt skall kunna jobba vidare med konceptet i framtiden.

(Bilden på rapportverktyget är enbart en skissbild och har inget att göra med LeasePlans oficiella rapportverktyg)