Entrea Verksamhetssystemet Webb

Systemutveckling och apputveckling av webbaserat verksamhetssystem

Vi har fått uppdraget att utveckla det webbaserade verksamhetssystemet Entrea anpassat för takentreprenörer inom byggsektorn.

Verksamhetssystemet Entrea är ett onlineverktyg för byggbranschen som i första version riktar sig mot yrkesgrenen takentreprenörer. Systemet är helt webbaserat och består av flera produkter som riktar sig mot projektledare, ekonomi, produktionspersonal, underentreprenörer och fastighetsägare. Förutom de webbaserade tjänsterna tas även appar fram för producerande personal där tidsrapportering, personalliggare och dagliga arbetet är i fokus.

Furillo har fått uppdraget att vara delaktig i systemdesign, systemutveckling, webbgränssnitt (GUI), apputveckling och konceptuell utveckling av produkterna.