Logotyp för Sälens Skoter & Motoraktiviteter

Ansiktslyft av logotyp till aktivitetsföretag i Sälen

Med målet att bibehålla en känslomässig igenkänning av den gamla logotypen.

Sälens Skoter & Motoraktiviteter anlitade Furillo för att ta fram en uppdaterad logotyp. Som grund för den nya logotypen låg värden som;

  • Modern och fräsch.
  • Mer "motorkänsla".
  • Större koppling till fjällen.
  • Enklare att använda för olika områden (trycksaker, skyltar, dekaler etc.)
  • Enklare att ändra färgsättning.
  • Två olika format (liggande och stående).
  • Känslomässig igenkänning med den gamla logotypen för att kunna införa den nya logotypen successivt.

Ett mycket intressant och utmanande uppdrag!

Logotyp för Sälens Skoter & Motoraktiviteter, före och efter.